Publisert 27.03.2020

Norsk næringsliv kjenneteiknas av små verksemder, – 89,7% av alle verksemdene i landet har mindre enn 10 tilsette. 

 

Anita Krohn Traaseth har gjennom dei siste dagane og vekene vore i dialog med mange bedriftsleiarar som er usikre på korleis dei skal leie verksemda gjennom Koronakrisa. 

 

No forsvinn oppdrag og bestillingar medan ein sit med ansvar for både tilsette og kreditorar. Det er ein høgst reell frykt for avvikling og konkursar.

 Sjå Anita Krohn Traaseth sine råd for å handtere den krisa mange leiarar no står i > 

 

Er du leiar og treng påfyll i ei vanskeleg tid?  

27. og 30. mars blir webinaret «Nå er alle ledere kriseledere» avhold > 

Her delar psykolog og forskar Synnøve Nesse forsking og erfaring om kva som er viktig når ein står midt i ei krise