2021 går mot slutten og vi ser tilbake på året som spennende, givende, utfordrende og hektisk. I 2020 opplevde vi stor omstilling og vekst, og det har vist seg at dette skulle være tilfellet for 2021 også. Pandemien har også preget store deler av året som har gått. Vi har tilpasset oss underveis og hjulpet våre kunder så godt vi har kunnet med de forutsetningene vi har hatt.

Vi startet året på hjemmekontor, hvor vi ønsket våre to nye kollegaer – Thomas Åmot og Petter Skaraas – velkommen.

De har det siste året jobbet for å koble inkubasjonsfasen med vekstfasen sømløst, og samtidig etablere et godt samarbeid med Industriinkubatoren Proventia og Notodden Utvikling, for å enklere tilgjengeliggjøre de to Siva-programmene for flere bedrifter og bidra til å styrke næringslivet i regionen der vi tidligere har hatt mindre aktivitet. Thomas Åmot har også jobbet med et katapultprosjekt og vært med i et kompetanseprogram for grønn verdiskapning i samarbeid med blant annet Midt-Telemark og Nome Utvikling og USN.

I februar begynte Stine Lunde hos oss, og hun fikk ansvaret for samarbeidet med nodene våre og har tatt godt vare på dem. Hun har ledet samlinger, og har skaffet oss en ny node i Vestfold – Gründernettverket. I første omgang skal vi hjelpe bedrifter innenfor reiseliv og kultur. I tillegg har Stine jobbet med utvikling hos reiselivsbedrifter sammen med Guro og Thomas Berstad.

Med Thomas Berstad og Guro i spissen, har vi opprettet en egen reiselivsavdeling. Reiselivet er blant bransjene som virkelig har fått kjenne pandemiens utfordringer, men flere reiselivsbedrifter har brukt tiden godt til å omstille seg, og i arbeidet med å definere sitt utviklingsprosjekt og søke omstillings- og utviklingsstøtte, er det ofte verdifullt å ha en bedriftsrådgiver å sparre med. Vi har hjulpet hoteller, transportselskaper og restauranter. Det samme har vi gjort for opplevelsestilbydere innen yoga, husky, besøksgård, gokart, intimkonserter, malerkurs, vinsmaking, moderne Escape Room, for å nevne noen. I tillegg arrangerte Guro en vellykket studietur til Andøya Space Center for en målbedrift innen astroturisme.

Thea har jobbet videre med utvikling av kulturnoden vår på Neslandsvatn Stasjon. Hun har også satt i gang et nytt utviklingsprosjekt i samarbeid med USN, under programmet «Økt arbeidsrelevans i høyere utdanning», for kulturledelsesstudenter ved campus Bø. Også kulturbedrifter er hardt rammet av pandemien, og mange har måttet avlyse store arrangement og samlinger. Heldigvis har vi Thea som, etter mange år som selvstendig næringsdrivende i bransjen, har tilegnet seg mye kunnskap og har et stort nettverk.

Etter sommerferien kom Anne Gundersen og Lill Susan Vale til oss. Anne tok permisjon fra jobben sin for å se hvordan det er å jobbe med bedriftsrådgivning, mens for Lill Susan markerte overgangen til Telemark Næringshage startskuddet for hennes Nærings-PhD, hvor hun skal forske på samarbeidsdrevet innovasjon i reiselivet, med USN som forretningspartner.

Anne tok initiativ til at vi skulle bli Miljøfyrtårn-sertifisert, og sammen med Håvard, Stine og Margit, har hun styrt prosessen effektivt og med stødig hånd. Basert på hennes erfaringer, har hun også hjulpet flere målbedrifter, slik at de nå er blitt sertifisert. Hun koordinerte også en studietur til Den Gyldne Omvei for bedriftene knyttet til prosjektet Fjell-Telemark. Spesielt inspirerende var det å se at godt samarbeid er et konkurransefortrinn. Det skal vi ta med videre i utviklingen av også vår region.

Gjennom høsten har Petter hjulpet bedrifter med rekrutteringsprosesser og bistått i ansettelse av ny daglig leder for en av våre målbedrifter. Han har også gjennomført flere digitale kurs fra vårt eget streamingstudio hos kulturnoden på Neslandsvatn, hvor temaene har vært motivasjonspsykologi og -ledelse, samt strategisk salg.

Margit har ansvar for økonomi, administrasjon og markedsføring av Telemark Næringshage. I takt med vår ekspansjon har hun holdt forbilledlig god kontroll. Hun har også koordinert Start Opp-tjenesten i Vest-Telemark og sammen med Anne utarbeidet malverk for rådgiverne og planer som sikrer god ivaretakelse av tjenesten. Margit har bistått lokale bedrifter på Notodden innen markedsføring og salg, og skussmålene hun får gjør oss alle stolt!

På Kviteseid-kontoret har Elin hatt ansvar for mat og servering. Ved nyttår overtar Frivillighetssentralen dette ansvaret i forbindelse med åpning av nytt kjøkken i utvidede lokaler. Elin beholder renhold og service i vårt nye bygg.

Daglig leder, Håvard, har fulgt utviklingen med utbygging av hovedkontoret i Kviteseid, som vil gi miljøet ny vekst. Det har vært spennende å se hvordan et senter for næringsutvikling kan vokse fram i samarbeid mellom mange aktører i vårt distrikt.

Det siste året har Håvard også fulgt en rekke utviklingsprosjekter knyttet til forskning, da flere bedrifter og aktører satser på forskning i Vest-Telemark. Før sommeren fikk vi vite at Håvard skal jobbe videre med dette. Fra nyttår skal han skrive en doktorgrad hos NC-Spectrum, der målet er et levende miljø for næringsretta forskning med base i Kviteseid. Derfor har vi også vært gjennom en rekrutteringsprosess denne høsten, og fra 1. januar starter Solveig Abrahamsen som ny daglig leder i Telemark Næringshage.

Vi har alle ulik kompetanse og erfaring, men vi er flinke til å jobbe tverrfaglig til det beste for bedriftene vi jobber sammen med. Slik lærer vi av hverandre og yter de beste tjenestene vi kan for våre bedrifter. Vi gleder oss til å fortsette med dette i 2022.

Vi ønsker å takke alle våre kunder og samarbeidspartnere for et innholdsrikt år, og ønsker med dette alle en fin og fredfull julehøytid og et godt nytt år!