De siste årene har Telemark Næringshage jobbet aktivt og tatt initiativ til å samle rådgivere i et nettverk, noder, over hele regionen, slik at små og mellomstore bedrifter får lokal tilgang på ulik kompetanse til ulike behov. Ved å samarbeide med andre lokale næringsaktører, bidrar vi til koordinerte tjenester for regionen. Da vi gikk inn i 2020, hadde vi fire aktive noder. Planen var at vi i løpet av 2020 skulle ha enda flere noder i Vestfold og Telemark.

I januar og februar jobbet Guro og Margit med planlegging av seminaret «Vi er big business, faktisk!» sammen med Notodden Utvikling AS og Møy Entreprenørskap. Tema for seminaret var mangfold i arbeidslivet, der det ble belyst at tallene for Telemark kunne vært bedre. 3. mars var dyktige foredragsholdere og spente deltakere samlet på Bok og Blueshuset. Det ble et svært vellykket seminar og flere fant tonen for videre samarbeid.

Samme uken var det duket for Helterennet 2020. Samtidig kom Covid-19-viruset stadig nærmere, og sammen med rennledelsen og kommunelegen i Vinje, jobbet Guro og Margit med gjennomføringen av Helterennet 2020. 

Få dager senere stengte Norge ned. Hele Norge ble beordret til hjemmekontor. Vi ble nødt til å digitalisere virksomheten, og det måtte skje fort. Telemark Næringshage mobiliserte raskt og tok initiativ til å hjelpe bedrifter i Vestfold og Telemark med kriserådgivning. Vi opprettet en digital plattform for informasjonshåndtering og -deling, og inviterte alle næringsaktørene i fylket til å benytte seg av den samme plattformen. Vi skaffet oss oversikt over alle bedrifter registrert i Vestfold og Telemark og begynte å ringe rundt. Vi informerte om de nyeste tiltakene, vi anbefalte bedriftene å kutte kostnader der de kunne, gjøre gode vurderinger rundt permittering, søke på tilskuddsordninger, omstille virksomheten og se nye muligheter. I tillegg jobbet vi med å samle alle tiltakene fra regjeringen på vår egen nettside, slik at det skulle være enklere for bedriftene å finne frem i et hav av nye ordninger.

Fra 15.mars til 31. mai

        850 loggførte veiledninger

        30 rådgivere fra 12 organisasjoner

        160 delegerte oppgaver på tvers av organisasjoner

        Ukentlige oppdateringer på retningslinjer i nyhetsbrev

        Kalkulator for kompensasjonsordning

        Undersøkelser blant bedrifter direkte utsendt og oppsummert i systemet

Det ble svært tydelig at vår koordinering kom til nytte da Covid-19-krisen inntraff Norge, og Siva trakk oss frem som best practice på den digitale Siva-konferansen, der daglig leder, Håvard, presenterte vårt arbeid.

Det var mange beslutningstakere som hadde behov for god informasjon om hvordan det stod til i næringslivet. Med bakgrunn i den digitale plattformen, gjennomførte vi undersøkelser hos bedrifter i Vest-Telemark og deretter i hele fylket. De offentlige rapportene, finansiert av Vest-Telemark Rådet og deretter fylkeskommunen, viser den dramatiske utviklingen hos bedriftene i vår region. 

Næringslivet i fylket har blitt hardt rammet

  • 1 av 5 ansatte har blitt permittert hittil i år
  • 12 % av omsetningen hittil i år er tapt
  • 42 % av bedriftene opplever seg rammet av generell svikt i sine markeder

Det blir ganske tøft videre også

  • Ytterligere 6 % må permitteres
  • Forventet at omsetningsreduksjonen forblir 12 % ut året
  • Relativt få opplever fare for konkurs

Positive, men defensivt innstilt til framtida

  • Forventer sysselsetting og omsetning på nivå med 2019 fra 2021
  • Lener seg på ordninger for permittering og kompensasjon
  • Få benytter seg av muligheten til å satse på utvikling

I mai ansatte vi Thea Fjørtoft. Hun er utøvende scenekunstner og har drevet egen, kreativ virksomhet i 20 år. Hun har erfaring med ulike modeller for prosjektstyring, ledelse og finansiering av kulturprosjekter. Thea er lokalisert på Neslandsvatn Stasjon, hvor hun har jobbet hardt med å etablere en node for kreative næringer. Hun utvikler et knutepunkt for kulturnæringen, og kan tilby lokaler, kompetanse og nettverk.

Kulturnoden har blant annet inngått et samarbeid med USN og kulturfaglige studier. Dette samarbeidet resulterte i tilsagn på søknad om DIKU-midler til et 3-årig prosjekt, der utvikling av et nytt, studiepoenggivende seminar står i fokus.

Da Covid-19 slo inn i mars, var reiselivet en av bransjene som virkelig fikk kjenne på konsekvensene. Pandemien har skapt store økonomiske tap og utfordringer knyttet til smitteverntiltak, samt bortfall av gjester, spesielt fra utlandet. Da sommeren stod i fare, tok Thomas en aktiv rolle og bistod prosjektet Fjell-Telemark. For reiselivsaktørene ble det viktig å tenke nytt, sammen og fremover i en utfordrende tid. Kampen om de norske gjestene ble enda større i år, og det ble viktigere enn noen gang å dele budskapet i digitale kanaler. Gjennom prosjektet har aktørene markedsført seg svært godt, utviklet nye konsepter for gjestene, hjulpet hverandre med felles retningslinjer og smitteverntiltak for en trygg ferie. Prosjektet ble svært vellykket, og reiselivsaktørene kan vise til gode resultater. Derfor er det et ønske å lage et fremtidig bedriftsnettverk på tvers av reiselivsbedrifter i Fjell-Telemark.

Thomas, Guro og Thea har det siste året jobbet mye innen Omstillingsprogrammet i Kragerø, som har som hovedmål å bidra til å skape flere/sikre eksisterende arbeidsplasser i Kragerø. Thomas, Guro og Thea tilfører utviklingskompetanse og jobber målrettet for at hver og én tydelig ser sin rolle i en helhetlig reiselivstrategi for destinasjonen Kragerø. Våre tre rådgivere er enestående i sitt arbeid med å se samarbeidsmuligheter og sikre at gode konsepter og produkter ser dagens lys.

Yngvil og Håvard har bistått NC-Spectrum med store prosjekter innenfor forskning og utvikling. Yngvil har hatt en aktiv rolle i dette arbeidet og har blant annet bistått i søknadsprosesser.

I tillegg har Yngvil og Margit gjennomført flere workshops med målbedrifter, blant annet med fokus på kundereisen, salgsprosessen, hvordan omformulere et problem til en ny mulighet og veiledning innen digital markedsføring.

Vi satser videre på vekst i fylket og som et ledd i vår strategi med å etablere noder og tilby målbedriftsprogrammet til bedrifter i hele Vestfold og Telemark, har vi sammen med Industriinkubatoren Proventia ansatt to nye rådgivere, for å koble inkubasjonsfasen med vekstfasen sømløst for bedriftene vi jobber sammen med. Petter Skaraas er ansatt av Proventia og skal sitte i Herøya Industripark. Thomas Åmot er ansatt av Telemark Næringshage og skal sitte i Hydroparken på Notodden sammen med Margit. Thomas Åmot har jobbet mange år i Technip FMC og begynner i Telemark Næringshage i januar.

Telemark Næringshage har også hatt et ønske om å satse i nedre del av fylket. Vi ønsker å kunne tilby våre tjenester til Grenland og Vestfold og vi vil gjerne skape samarbeid og nettverk her også. Derfor har vi rekruttert Stine Lunde fra i Innovasjon Norge. Hun begynner hos oss i februar og skal gi bedrifter i nedre del av fylket utviklingsrådgivning.

2020 har vært et annerledes og utfordrende år, men det har også gitt oss mange muligheter, nye prosjekter, gode løsninger og nye samarbeid. For oss i Telemark Næringshage har det vært et hektisk år, med stor aktivitet og etterspørsel etter våre tjenester.

Vi ønsker å takke alle våre kunder og samarbeidspartnere for et innholdsrikt år, og ønsker med dette alle en fin og fredfull julehøytid og et godt nytt år!