Erik Haaskoll Naesss

Eirik Håskoll Næss

Dagleg leiar

Mi nykkelkompetanse er å inneha god kjennskap til dei utfordringar ein møter på i ei etablerar – og vekstfase.

El leia etableringa av Telemark Næringshage (dåverandre Kviteseid Næringshage) og var dagleg leiar for selskapet då eg i 2012 flytte med kone og to små born til familien sitt flotte bruk langs Telemarkskanalen.

Eg er utdanna siviløkonom med spesialisering innan bedriftsleiing, finans, innovasjon og entreprenørskap. Etter fleire års erfaring frå mellom ana Kværner, Aker Solutions og Multiconsult har eg også sterk fagkompetanse innan prosjektleiing og gjennomføring, kontrakt, forhandlinger, risiko og endringsleiing.

Mi nykkelkompetanse er å inneha god kjennskap til dei utfordringar ein møter på i ei etablerar – og vekstfase. Eg kan bidra med rådgjeving innan både næringsutviklingsarbeid og virkemiddelapparat, spesielt for bedrifter i nærleiken av mine fagfelt.