Guro Mæland

Guro Mæland

Seniorrådgjevar

Eg forstår målretta arbeid mot suksess og vil dele mine erfaringar og store nettverk med bedrifter i regionen.

Eit aktivt liv i Flatdal med to born. Utdanna fysioterapeut, men nå næringsutviklar.

Desse fire motsetningane har vorte heilt naturleg for meg.

Etter fem år som fysioterapeut, greip eg sjansen og blei med på eventyret IT-selskapet ASPIT var i ferd med å stake ut: Å utvikle software/system for helsebransjen i ei spanande tid som premissleverandør for norsk e-helse. I seks år sat eg i styringsgruppa med titlane marknadsansvarleg for produktet og prosjektleiar for utvikling. Ei solid erfaring innan markedsføring, strategi, risiko og guts, omstilling og endringsleiing samt eit stort nasjonalt og internasjonalt nettverk eg gjerne vil dele vidare.

Eg har vidareutdanning innan organisasjonskultur og verdibasera leiing, og innehar fleire verv i lag og foreiningar i Vest-Telemark – spesielt innan reiseliv, kultur og idrett.

Mi nykkelkompetanse er nok at eg forstår målretta arbeid mot suksess og vil dele mine erfaringar og store nettverk med bedrifter i regionen.