Guro Mæland

Guro Mæland

Seniorrådgiver reiseliv, helse og opplevelser

Jeg forstår målrettet arbeid mot suksess og vil dele mine erfaringer og store nettverk med bedrifter i regionen

Jeg har et aktivt liv med barn og samboer i den lille bygda Flatdal i Vest-Telemark.

Som utdannet fysioterapeut har jeg et blikk for det som fremmer fysisk og psykisk helse. Med videreutdanning i ledelse forstår jeg strategi, organisasjonskultur og ansvar. Med flere års erfaring i salg og markedsføring gjenkjenner jeg verdier å selge og hvordan kommunisere dem. Med enda mer videreutdanning i reiseliv og opplevelser modellerer jeg prinsipp til enkle å forstå – slik at du kan se hva din bedrift er i en helhetlig reiselivsproduksjon/-destinasjon.

Min bakgrunn er rik på mangfold og samarbeid, det speiler også mitt store nettverk. Ut av det mener jeg å ha et solid grunnlag for å rådgi innen mitt spesialfelt; reiseliv, helse og opplevelser.
Jeg håper min allsidige jobberfaring kommer deg til nytte:

Etter fullført fysioterapistudie i Bergen, med praksis i Tanzania, jobbet jeg i flere år som fysioterapeut i Kirkenes og Notodden. Allsidig medisinvitenskapelig praksis i offentlig sektor, med spesielt ansvar for tverrkulturell forståelse i møter med mennesker, og ansvarlig helseledelse som avdelingsleder.
Jobbreisen gikk videre til Aspit i 2012, et privat it-selskap som i tiden jeg var ansatt ble premissleverandør av skybaserte journalsystem til helsevesenet i Skandinavia, på høyeste klarerte sikkerhetsnivå. Jeg var leder for salg- og markedsavdelingen. Et relasjonsbyggende arbeid i hele landet og erfaring i hvordan jobbe strukturert og metodisk frem nye produkter basert på forbrukerbehov i et sterkt konkurranseutsatt marked. Hovedkontoret til Aspit er i Seljord, og jeg var med i øverste ledergruppe for selskapet. Som fremst i landet vant Aspit en 5-årig nasjonal konsesjonskontrakt med Direktorat for e-helse, et samarbeid jeg synes var spesielt spennende. I løpet av 6 år var staben økt fra 12 til 50 ansatte, i tillegg hentet vi inn outsourcede tjenester fra Asia. Jeg tillegnet meg profesjonell erfaring innen strategi, anskaffelser, nettverk og ansettelser som jeg gjerne vil dele videre.

Siden 2018 har jeg vært bedriftsrådgiver i Telemark Næringshage. Jeg er takknemlig over å kunne jobbe tett og tillitbasert på små og mellomstore bedrifter, i forskning- og utviklingsrettet arbeid. Som kompetansemegler kobler vi akademia og næringslivet til anvendt forskning på bedriftenes premisser. Gjennom SIVA-programmet jobber jeg spesielt med reiselivsbedrifter i regionen og videre er jeg prosjektleder for to store reiselivsprosjekter i fylket. Vi har etablert vår egen reiselivsavdeling i Telemark Næringshage og her skal vi dyrke kunnskapsbasert praksis sammen med de flotte aktørene i landet vårt.