Guro Mæland

Guro Mæland

Seniorrådgjevar reiseliv og helse

Eg forstår målretta arbeid mot suksess og vil dele mine erfaringar og store nettverk med bedrifter i regionen.

Eg har eit aktivt liv i Flatdal med sambuar og to born. Min bakgrunn er fysioterapeut, med vidareutdanning innan reiseliv, marknadsføring og ledelse.

Privat og offentleg. Motsetningane er heilt naturleg. På kontrastar bygger eg forståing.

I Telemark Næringshage er mitt mål å hjelpe deg til å forstå samanhengar, kontekst og korleis du bygger identitet.
Eg modellerer prinsipp frå opplevingsøkonomi og -design til eit enkelt språk du kan forstå. Historieforteljing er også eit nøkkelord eg har med meg frå dei siste 8 åra innan markedsstrategi for små og mellomstore bedrifter.

Vegen til i dag har vore svært variert, men likevel ein tydeleg raud tråd: Etter fem år som fysioterapeut i Finnmark og Telemark, greip eg sjansen og blei med på eventyret IT-selskapet ASPIT var i ferd med å stake ut: Å utvikle software/system for helsebransjen i ei spanande tid som premissleverandør for norsk e-helse. I seks år sat eg i styringsgruppa med titlane marknadsansvarleg for produktet og prosjektleiar for utvikling med over 40 engasjerte inhouse og outsourcet. Ei solid erfaring innan markedsføring, strategi, risiko og guts, omstilling og endringsleiing samt eit stort nasjonalt og internasjonalt nettverk eg gjerne vil dele vidare.

På fritida innehar fleire verv i lag og foreiningar i Vest-Telemark – spesielt innan reiseliv, kultur og idrett.

Mi nykkelkompetanse er nok at eg forstår målretta arbeid mot suksess og vil dele mine erfaringar og store nettverk med bedrifter i regionen.