Lill Susan Vale

Nærings-PhD reiseliv og innovasjon

For å lykkes med reiselivsutvikling er samarbeid det viktigste

Jeg er sørlandsjenta bosatt i Vinje, med mann og to barn.
I over 20 år har jeg jobbet med reiselivsbaserte prosjekt- og nettverkskoblinger. Jeg er utdannet ved Norsk hotellhøgskole og har en cand.mag i reiseliv og kulturfag samt en master i kulturstudier.

De siste årene har jeg vært prosjektleder for VandreTelemark, kompetansemegler for Vestfold og Telemark fylkeskommune og rådgiver for Telemark Næringshage. Det har gitt meg et stort nettverk og kunnskap om reiselivsnæringen vår, kommunene og fylkeskommunen.

Jeg har erfart at avhengig av om det overordna målet er utvikling av kunnskap, næring, produkter eller steder er en fellesnevner konstant: det handler om samarbeid. For å få til dette er det viktig å både kunne lytte, skape felles engasjement og ikke minst tillit. Det har lang praktisk, operativ erfaring fra bransjen som gjør at jeg er ydmyk overfor utfordringene bedriftene står i og den jobben som skal gjøres.

Gjennom utdanning har jeg tilegnet meg en arbeidsmetodikk som fungerer bra i analyse av komplekse tema. Det er viktig å kunne bryte det hele ned i mer håndgripelige, avgrensa problemstillinger for å få oversikt over hvor egentlig «skoen trykker».

Høsten 2021 var startskuddet på min nærings-phd hvor jeg som ansatt i Telemark Næringshage skal forske på "samarbeidsdrevet innovasjon i reiselivet" med USN som forskningspartner.