Lill Susan Vale

Nærings-PhD reiseliv og innovasjon

For å lykkes med reiselivsutvikling er samarbeid det viktigste

Jeg bor i Vinje med mann og to barn. Jeg har reiselivsutdanning fra Norsk hotellhøgskole, og en master i tverrfaglige kulturstudier. I over 20 år har jeg jobbet med reiselivsbaserte prosjekt- og nettverkskoblinger, og har etter hvert utvikla en stor interesse for komplekse tema. Høsten 2021 gikk derfor startskuddet på et nærings-phd prosjekt hvor jeg som stipendiat i Telemark Næringshage skal forske på "samarbeidsdrevet innovasjon i reiselivet" med USN som forskningspartner.

Målsettinga med prosjektet er å kunne bryte kompleksiteten ned i mer håndgripelige, avgrensa problemstillinger for å få oversikt over hvor «skoen egentlig trykker». Jeg har erfart at uavhengig av om det overordna målet er utvikling av kunnskap, næring, produkter eller steder er en fellesnevner konstant: det handler om samarbeid. For å få til dette er det viktig å både kunne lytte, skape felles engasjement, forståelse og ikke minst tillit. Det er disse prosessene som nå settes under lupa.