Margitt Haukvik

Margit Haukvik

Seniorrådgjevar

Eg har fleire års erfaring i sal- og serviceyrket, og verdsett punktlighet, effektivitet og tilgjengelighet høgt.

Eg bur på Notodden og pendlar dagleg til Kviteseid. Eg er utdanna økonom frå Universitetet i Sørøst-Norge, avdeling Kongsberg, og er spesialisert innan feltet finansiell økonomi, i tillegg til fag som marknadsføring, prosjektleiing og forbrukerkjøpsrett.

I næringshagen arbeider eg med marknadsføring og bistår i prosjektarbeid, samt at eg har ein Controller-funksjon. Eg har òg ansvaret for Etablerarkontoret i Vest-Telemark og er ofte å sjå rundt om i kommunane på Drop-in kontor. I den rolla samarbeider me tett med dei andre regionane i fylket, for å fremje gründerkultur, etablere møteplassar og bygge nettverk.

Eg har fleire års erfaring i sal- og serviceyrket, og verdsett punktlighet, effektivitet og tilgjengelighet høgt.