Margitt Haukvik

Margit Haukvik

Seniorrådgiver økonomi og administrasjon

Jeg har et sterkt ønske om å hjelpe bedrifter i Telemark opp og fram.

Jeg er bosatt på Notodden og lever et aktivt liv i nær tilknytning til skog og mark. Jeg er utdannet økonom fra universitetet i Sørøst-Norge og er spesialisert innen finansiell økonomi, i tillegg til fag som markedsføring, prosjektledelse og forbrukerkjøpsrett.

Jeg drives av mål, og trives best når jeg kan jobbe systematisk og målrettet. I Telemark Næringshage er stillingen min tredelt. Mye av arbeidshverdagen min bruker jeg på en controller-funksjon og jeg har ansvar for store deler av bedriftens økonomi, i tett samarbeid med daglig leder. Jeg er leder for Start Opp Vest-Telemark, og samarbeider med de andre regionene i fylket for å fremme gründerkultur, etablere møteplasser og bygge nettverk. I tillegg bistår jeg også målbedrifter med utviklingsarbeid èn til èn i deres virksomheter, med hovedfokus på markedsføring, digitalisering, forretningsstrategi og økonomi.

Jeg verdsetter punktlighet, effektivitet og tilgjengelighet høyt, og ønsker å hjelpe bedrifter i Telemark opp og fram.