Per Olav Lindalen

Per Olav Lindalen

Seniorrådgjevar

Eg er dagleg leiar av Etablerarkontoret og jobbar mest med veiledning av gründerar. Eg har allsidig bakgrunn og utdanning innan innovasjon og entreprenørskap.

Eg bur på Rauland og har vore tilsett i Telemark Næringshage sidan 2017, og har sidan då jobba mest med veiledning av gründerar, utvikling av bedrifter og vore prosjektleiar for fleire interessante prosjekt i Telemark.

Etter mange år i bygg og anleggsbransjen, som både tilsett og sjølvstendig næringsdrivande, tok eg ei bachelorgrad i Innovasjons- og entreprenørskapsledelse fra Universitetet i Sørøst-Norge, avdeling Bø. I dag har eg ansvaret for Etablerarkontoret i Vest-Telemark og er ofte å sjå rundt om i kommunane på Drop-in kontor. I den rolla samarbeider me tett med dei andre regionane i fylket for å fremje gründerkultur, etablere møteplassar og bygge nettverk.

Mi nykkelkompetanse er mi allsidige bakgrunn, samt at eg synes det er utruleg spanande å bidra til utvikling og vekst i Telemark.