Thea Danielsen Fjørtoft

Seniorrådgiver kreativ næring

Å få mennesker til å samhandle, skape og utvikle seg og prosjektene de jobber med, inspirerer og gir meg motivasjon

Jeg tror en verden uten kreativ tenkning, handlekraft, vilje og skaperlyst er en verden uten farger. Innovasjon krever kreativitet. Å få mennesker til å samhandle, skape og utvikle seg og prosjektene de jobber med, inspirerer og gir meg motivasjon.

Jeg ønsker å bruke 20 års erfaring som bedriftseier og daglig leder fra kreativ næring, til å inspirere og veilede andre innenfor samme fagfelt så vel som å introdusere arbeidsmetoder og modeller fra kunst- og kulturfeltet til andre bransjer. Kreativ tenking er ikke forbeholdt kulturbransjen.

Innovasjon krever kreativitet, som igjen krever et miljø hvor det er rom for å feile og for å gå seg vill. Innovasjon krever også en struktur som gjenkjenner dynamikken i nyskaping og utvikling. Dramaturgi i prosess og formidling er en av mine styrker. Kanskje ser jeg prosjekter og utfordringer på en litt annen måte? Jeg har 10 år erfaring som toppidrettsutøver i bagasjen og kan derfor del om målsetting og motivasjon. I tillegg har jeg 10 år som stuntkvinne innen film og TV, og vet en del om å utfordre seg selv, analysere situasjoner og risiko. En rekke år i bransjen som skuespiller har gitt meg erfaringer i stamina, stayerevne og finansieringsmuligheter.

Jeg er ansvarlig for å bygge opp Telemark Næringshages kulturnode på Neslandsvatn Stasjon, hvor det første prosjektet har gått ut på å stable et godt strømmestudio på veien. Her har vi både fasiliteter og kompetanse å tilby.

Fra Neslandsvatn er jeg også ansvarlig for kompetansemeglingsaktiviteten til Telemark Næringshage. Det betyr at jeg kobler bedrifter med forskningsmiljøer og motsatt. Til daglig jobber jeg tett med akademia på flere prosjekter i bachelor- , master- og doktorgradsnivå. Fokuset er økt arbeidsrelevans og en sterk kobling mellom utdanning og næringsliv.