Yngvil Wendelbo

Seniorrådgjevar


Finne, sortere og prioritere løysingar

Opplever du at situasjonen din er fastlåst, at du ikkje ser kva ende du skal starte i eller kva du skal fokusere på? Eg hjelper deg å finne, sortere og prioritere det du kan løyse, kva som er neste steg og kven som kan hjelpe deg vidare. 

Utvikle ein ide, eit produkt eller ei teneste

Hvis du har ein ide til eit nytt produkt eller ei ny teneste, og vil finne ut om det er liv laga og noko du vil bruke krutt på, hjelper eg deg å finne neste steg. Om ideen din er for ei verksemd som allereie finnast, eller om det kanskje kan bli ei verksemd, spelar ingen rolle.

Heimesider

Eg kan ikkje lage heimesider for deg, men eg kan sjå kva du kan gjera med den heimesida du har, finne ut kva løysing du har behov for, kven som kan hjelpe deg vidare eller kva du kan gjera sjølv. Løysinga du vel skal passe både deg sjølv og verksemda di.

Mange har dårleg erfaring med å få hjelp til heimesider og har fått blodtrykksfall av fakturaer både ei og to gonger opp gjennom åra. Det er mange variablar som avgjer kva ei heimeside kostar og det kan derfor vera vanskeleg for dei som skal gjera jobben, å gje ein pris på førehand. 

Me har for tida avtale med ein av våre samarbeidspartnarar, slik at du som har verksemd med avtale hos oss, skal koma relativt raskt i gang raskt i gang og få ei profesjonell løysing til ein bra pris. 

Eg er fødd og uppvaksen i Rauland og flytte heimatt etter 16 år med utdanning og arbeid, – siste tida i Oslo. 

Eg har utdanning, kurs og erfaring frå utviklingsarbeid og har jobba med å legge til rette for utviklingsprosessar, utvikle konsept og prototyper på digitale digitale produkt og tenester, der brukartesting og innsamling av brukarinnsikt har vore ein vesentleg del. 

Eg har jobba som frilanser innan reklame og grafisk design og har jobba innan ulike bransjar opp gjennom åra, og har bransjespesifikk erfaring frå utviklingsrbeid innan rehabilitering, helse og arbeidsliv.