Yngvil Wendelbo

Seniorrådgjevar produkt- og tenesteutvikling

Eg jobbar med produkt- og tenesteutvikling og har jobba med digitale prosjekt sidan 2011. Eg har erfaring med å lage strategiar og leie og fasilitere prosessar. Eg har jobba med grafisk design, interaksjonsdesign og tjenestedesign, både som frilansar for ulike bransjar bedrifter, og som innomhus designer i privat helsevesen.