Kragerø var sommerens nest mest brukte google-søk, rett etter Lofoten. Et yndet reisemål for mange. Reiselivaktørene ivrer etter å tilby sine produkter i denne flotte sommerbyen. Nå er sommeren over og morgendagens reiseliv skal defineres.

Reiselivsplan i «Sammen for Kragerø 2020-2030» er planen som definerer helhetlige reiselivsprodukter i en tid hvor korona og bærekraft setter retning.

viser_en_oversikt_over_kragerø

Vi er i Kragerø når juli har stilnet. «Vi» er Thomas, Guro og Thea på jobb for Telemark Næringshage. Vi jobber tett med mennesker som dedikerer sitt arbeid for reiselivsopplevelser.

Resultatet blir finsnekrede opplevelser innenfor
        • Kragerø´s sjarmerende småbyliv
        • Kyst og skjærgård
        • Munch, Kittelsen og de andre kunstnerne

Hele året.

Kragerø er en omstillingskommune. Omstillingsprogrammets hovedmål er å bidra til å skape flere/sikre eksisterende arbeidsplasser i Kragerø, og omstillingsstyret har satt av midler til bedriftsrådgivning innen reiselivs- og opplevelsesnæringen på årets budsjett. Gjennom oss mottar bedriftene bagatellmessig støtte fra Omstillingsstyret.

Måten vi jobber på gjør at vi blir godt kjent med hver enkelt reiselivsaktør. Vi tilfører utviklingskompetanse og målrettet jobber for at hver og en tydelig ser sin rolle i en helhetlig reiselivstrategi for destinasjonen Kragerø. Vi ser samarbeidsmuligheter med andre aktører og konsepter/produkter bobler til overflaten.