TelemarkNæringshage-37

Da Eirik Håskoll Næss overtok lederpinnen for Telemark Næringshage i 2017, stod det raskt klart for ham at det både var behov og muligheter for Telemark Næringshage å tilegne seg flere verktøy for å hjelpe bedrifter å utvikle seg. 

Telemark Næringshage er fylkets eneste forvalter av Sivas Næringshageprogram. Dette er riktig verktøy for utvikling av veldig mange bedrifter, men det er også dem som faller utenfor. Eirik startet derfor tidlig på arbeidet med å skaffe flere oppdrag som ville komme næringslivet til gode.

I dag forvalter Telemark Næringshage derfor Kompetansemeglertjenesten for Telemark Fylkeskommune og Norges Forskningsråd. Vi er også langsiktig leverandør av Etablerertjenesten for hele Vest-Telemark, samtidig som vi har fått økt vår finansiering fra Siva. Gjennom et treårig prosjekt i samarbeid med Telemark Fylkeskommune, har vi også tatt en ledende rolle i å gjøre virkemiddelapparatet i Telemark mer helhetlig og samkjørt. Dette prosjektet kaller vi K2. 

Fra å bruke like over 3 millioner kroner per år på bedriftsrettet næringsutvikling i 2016, vil Telemark Næringshage i 2019 forvalte nærmere 9 millioner kroner på slik aktivitet. Samtidig har tre rådgivere i 2016 blitt til seks dyktige bedriftsrådgivere i 2019. Selskapet har også tilgang til en rekke dyktige eksterne konsulenter. Dette vil si at du som bruker av næringshagen nå kan få hjelp til mer. Gjennom etablerertjenesten kan vi hjelpe deg gratis i ditt selskaps spede begynnelse. Gjennom næringshageprogrammet kan vi hjelpe deg som er et stykke på vei, men som ønsker å utvikle deg videre. Gjennom kompetansemegling kan vi hjelpe deg som vil utvikle noe gjennom FoU-arbeid, gjerne i samarbeid med akademia og forskningsinstitusjoner. 

I 2019 har Telemark Næringshage etablert samarbeidsavtaler med fire nye samlokaliseringsmiljøer i Telemark, og kan også på den måten tilby Siva-verktøyet til bedrifter over hele fylket. Dette betyr at du som bruker enklere får tilgang på alt vi kan tilby, uavhengig av om du bor i Kviteseid, Fyresdal, Midt-Telemark eller Kragerø. Vi får stadig flere kunder i hele fylket, og vi hjelper gjerne deg også! 

Telemarks Næringshage logo positivform