Finn ut hvor lenge du kan holde driften i gang med dagens situasjonen, og hvilke muligheter og trusler bedriften din står overfor framover i tid.

Vurdér faren for smitte blant dine ansatte

Husk at du som arbeidsgiver skal vurdere risiko for smitte blant dine ansatte.

Sjekk likviditeten til bedriften

Få oversikt over regnskapet. Kontakt regnskapsføreren din hvis du ikke har oversikt selv. 

 • Finn ut hvor mye bedriften din har på konto
 • Finn ut hvor stor bufferkontoen er
 • Få oversikt over inntekt- og kostnadsbildet de neste 6 månedene

Kutt, reduser og utsett kostnader 

Permitter ansatte eller deg selv

Permitteringer er et grep for å redusere lønnskostnader og kan hindre avvikling av virksomheten. Arbeidskraft som ikke er strengt nødvendig under krisen, bør permitteres. Vurder behovet for arbeidskraft, deg selv inkludert. Daglig leder kan vurdere å permittere seg selv opp mot 100 %.

 • Vurder om virksomheten har leveranser det er realistisk å møte
 • Behold ansatte som sikrer leveranse
 • Vurder om du skal permittere deg selv
 • Vurder om det er bedre å permittere alle og heller utsette leveransene
Kutt i løpende kostnader
 • Utsett leiekostnader på for eksempel lokaler, kontorer, maskiner og biler
 • Si opp eller frys abonnementer og avtaler
 • Kontakt banken og be om utsettelse på avdrag og faste kostnader for en periode

Vurder fremtiden til bedriften

FHI anslår at pandemien når høyeste punkt i Norge mellom april og oktober 2020. Skaff deg en oversikt over kostnadsbildet de neste 3-6 månedene dersom dagens situasjonen vedvarer. Se på budsjett og likviditet i et lengre perspektiv og definer utslagsgiverne. Hva er bedriftens «best case/worst case» scaenarier?

 • Lag ulike scenarier med tilhørende likviditetsbudsjett
 • Finn ut om du har behov for tilført kapital, og eventuelt hvor mye