Har din bedrift ambisjoner om grønn vekst og lønnsomhet?

FRAM er et utviklingsprogram for bedrifter i distriktskommunene i Agder, Vestfold og Telemark som har mål om en langsiktig utvikling i en bærekraftig retning. 

Programmet inneholder:

 • Fire fysiske samlinger tilpasset bedriftene, der du vil tilegne deg ny kompetanse og bidra til kompetansedeling
 • 40 rådgivningstimer med kvalifisert rådgiver 
 • Innføring i enkle og nyttige verktøy for å identifisere muligheter og behov i din bedrift 

Faglige samlinger 

Programmet varer i 12 måneder. Gjennom en grundig situasjonsanalyse av deltakernes virksomhet tilpasses samlingenes innhold. Ut over dette vil tema være: 

 • Ledelse, endringsledelse, innovasjon og grønn omstlling 
 • Bærekraftstrategi som konkurransefortrinn 
 • Markedsmakt og markedsbehov 
 • Økonomistyring, styrearbeid, kontroll og disponering av interne ressurser 
 • Rammebetingelser: FNs bærekraftsmål, ansvarlig drift, EUs taksonomi, sertifiseringsordninger, direktiv, rapporteringssystemer m.m. 
Du vil også bli kjent med arbeidsverktøyet Flourishing Business Canvas, som tar for seg trippel bunnlinje – profitt,samfunn og klima/miljø. 

Resultatmål for deltakelse

Hver bedrift definerer målsetting(er) for deltakelsen i programmet i samspill med rådgiver. Mål(ene) fastsettes etter første steg i programmet, situasjonsanalyse.

Ut over økonomiske mål er det ambisjon om å definere tydelige mål for bærekraft for hver deltakerbedrift. 

Alle deltakerbedriftene jobber systematisk og fullfører eget innovasjonsprosjekt i programperioden. 

Hvem kan delta, kostnad og gjennomføring

 • Tilbudet er for SMB-bedrifter i distriktskommunene i Agder, Vestfold og Telemark.
 • Det er krav om at bedriften må ha vekstambisjoner, være opptatt av bærekraft og ha vilje til å investere egen tid og ressurser i programdeltagelse.
 • Bedrifter med en omsetning på minimum 5 millioner og minimum 3 ansatte vil bli prioritert. 
 • Programmet  har plass til 12 deltakerbedrifter.
 • Programperiode: august 2022-juli 2023.
 • De fysiske samlingene vil fordeles på lokasjoner i Agder, Vestfold og Telemark. De digitale samlingene gjennomføres på Teams. Første fysiske samling er i august 2022.
 • Det vil være løpende opptak av bedrifter i programmet inntil det er fulltegnet.
 • En situasjonsanalyse utført av en rådgiver vil bli gjennomført før programmets innhold fastsettes. Gjennomføres før sommeren 2022. 

Deltakeravgiften er på kr 12 000,- per bedrift. Dette innbetales ved oppstart. Flere ansatte i virksomheten kan delta. Kostnader til samlinger og egen tid dekkes av hver enkelt bedrift.

Kontaktperson og påmelding

Bedrifter fra Vestfold og Telemark 

Irene Siljan

Innovasjonsrådgiver 

95 23 17 06

irene.siljan@innovasjonnorge.no

Bedrifter fra Agder 

Ellen Saltermark 

innovasjonsrådgiver 

95 75 21 60

llen.saltermark@innovasjonnorge.no

Samarbeidspartnere 

Gjennomføring og prosjektledelse: 

Tinkr 

Mobilisering av bedrifter:

Pågang Næringshage og Telemark Næringshage