Tirsdag 29. og onsdag 30. november ber vi inn næringslivet i Vest- og Midt-Telemark til informasjonskveld om den nasjonale energitilskuddsordningen og tilhørende tema som krafttilgang, energieffektivisering, energikartlegging, tilskudd og finansiering. 

 

Det vil bli redegjort for rammene for energitilskuddsordningen til næringslivet, og hvilke kriterier som legges til grunn for å kunne søke ordningen. Gitt at ordningen har åpnet for søknader, vil det også informeres om selve søknadsprosessen. Videre har vi aktuelle innlegg fra  Sweco, Skagerak Energi, Miljø Energi og Sparebanken Sør være representert begge kveldene. Vest-Telemark Kraftlag er med i Kviteseid og Kraftriket og Bø Installasjon er med i Bø. Det vil bli mulighet for å stille spørsmål. 

Arrangementet er gratis. 

Påmelding arrangement Kviteseid på mail til post@telemarknh.no innen mandag 28 november.

Påmelding arrangement Bø Hotell via link innen tirsdag 29. november. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu_jXUUUvR7-j3VHs59yldI08QQnuZs1fmxDkMmOHVMBye3w/viewform

 

 

Dato: 29.11.2022

Tidspunkt: 18.00-20.30 

Adresse: Kviteseid Næringshage – Kviteseidgata 18, 3850 Kviteseid 

 

Program:


·       Den nasjonale energitilskuddsordningen ved Telemark Næringshage 

·       Energikartlegging og ENØK tiltak ved Sweco 

·       Status for fastpris for næringslivet og økte energibehov generelt ved VTK 

·       Kraftmarkedet og om ENØK tiltak ved Skagerak Energi 

·       Energieffektivitets løsning og eksempel ved Miljø Energi 

·       Energifokus i banksektoren ved Sparebanken Sør 

 

Dato: 30.11.2022

Tidspunkt: 18.00-20.30

Sted: Bø Hoell – Gullbringvegen 32, 3800 Bø


Program:


·       Den nasjonale energitilskuddsordningen ved Telemark Næringshage/MTNU 

·       Energikartlegging og ENØK tiltak ved Sweco 

·       Status for fastpris for næringslivet og generelt økte energibehov ved Kraftriket 

·       Kraftmarkedet og om ENØK tiltak ved Skagerak Energi 

·       Hva er gode energitiltak for bedriftene -med eksempler ved Miljø Energi 

·       Gode energitiltak innenfor sol, varmepumper og strømstyring ved Bø Installasjon 

·       Energifokus i banksektoren ved Sparebanken Sør