Publisert 27.03.2020

Kompensasjonsordninger for bedrifter

Regjeringen etablerer «kontantstøtte» for rammede bedrifter. Ordningen vil trygge arbeidsplasser slik at folk har en jobb å komme tilbake til. Dette er nødhjelp til bedrifter som har kostnader de ikke kommer unna.

To hovedmål:
1. Likvidetetsproblem skal ikke bli et soliditetsproblem, og vi skal unngå konkurser.
2. Sikre en trygghet i leverandørkjeden slik at samspillet vi er avhengig av, fungerer.

Ordningen er tilpasset norske forhold

Regjeringen trekker fram godt samarbeid med NHO, bankene og alle oss andre som bidrar med god innsikt og kompetanse til å støtte regjeringen og myndighetene i å velge riktige tiltak.

Ordningen oppsummert på 7 punkter:

  1. Det blir støtte for å dekke en andel av faste kostnader og vil være behovsrettet
  2. Støtten kommer rett på konto, utbetalinger så raskt som mulig slik at man kan imøtekomme trekk i nær fremtid. Målet er penger på konto innen 3 uker.
  3. Hver bedrift søker gjennom en nasjonal digital selvbetjent portal
  4. Søknad vil automatisk behandles. Det står vi godt rustet for i Norge der bankene og offentlige instanser har samarbeidet godt i mange år, og datagrunnlaget er godt.
  5. Ordningen vil være midlertidig. For to måneder av gangen og vil kunne bli forlenget
  6. Ordningen skal favne bredt. Ordningen skal rette seg mot bedrifter som har stor fall som følge av covid-19. Den skal ikke være bransjespesifikk. Regjeringen anslår en total størrelsesorden på 10-20 milliarder kroner hver måned
  7. Ordningen skal være så enkel som mulig både ved å benytte og administrere. Den er i samsvar med Statstøtteregelverket og sikre etterlevelse og kontroll. Bedriftene søker selv og står ansvarlig for å føre riktige opplysninger og at den er brukt i samsvar med ordningen. Ordningen skal ikke misbrukes. Tydeligere detaljer om en uke (neste fredag).

Mer informasjon om kompensasjonsordningen finner du her.

 

Detaljavklaringer kommer i løpet av kommende uke:

Det jobbes videre med en løsning der målet er at de som er pålagt å stenge bedriften sin fra Staten i direkte forbindelse med Covid-19 skal få en høyere kompensasjonsgrad.

Staten alene kan ikke dekke alle kostnader derfor er dette ingen fullfinansiert støtteordning. Det gavner alle i verdikjeden å hjelpe hverandre, hvorpå det trekkes frem uteleiere som eksempel.

Telemark Næringshage sin kartlegging er en viktig brikke i puslespillet regjeringen setter sammen, vi rapporterer til SIVA, Vestfold og Telemark Fylkeskommune, næringsledere i Vest-Telemark kommunene og samarbeider tett med næringsaktører i hele fylket.