Publisert 03.04.2020

Oppsummering av pressekonferansen om kontaktstøtteordningen 02.04.2020.

Det presiseres at dette er regjeringens forslag til kontantstøtteordning. Forslaget er utviklet i ekspressfart og kan bli justert underveis. Ordningen behandles av stortinget og foventes ESA-godkjent i løpet av kort tid.

Bakgrunn for kontantstøtteordningen

Permitterte ansatte og faste utgifter er nå tiltenkt å håndteres delvis av staten, derfor la regjeringen i går frem sitt forslag til kontantstøtte for bedrifter som har unngåelige løpende faste kostnader. Svært mange er direkte og indirekte rammet av koronakrisen og bak tallene er det mennesker og familier som rammes av en vanskelig tid for norsk næringsliv.

Skal sikre arbeidsplasser

Regjeringen ønsker at kontantstøtteordningen skal sikre arbeidsplasser, slik at vi kan gå tilbake til en normal hverdag etter hvert.

Kontantstøtteordningen skal derfor treffe bredt og målet er at sunne og levedyktige bedrifter skal klare krisen. Faste unngåelige kostnader som strøm, husleie, regnskapfører, abonnement etc vil kompenseres delvis, slik at bedriftene blir i stand til å betale regningene sine til forfall.

Gjelder for mars, april og mai

Ordningen skal i første omgang gjelde for mars, april og mai, og vil bli forlenget hvis nødvendig.

Formelen

Er din bedrift pålagt stengt av staten: omsetningsfall (i%) x faste kostnader x 90 % = dekt sum
Øvrige bedrifter: omsetningsfall (i %) x (faste kostnader – 10 000 kr) x 80 % = dekt sum

Er du usikker på hvilken ordning du faller innunder vil det på helsedir.no ligge en oversikt over alle virksomheter som er pålagt av staten å stenge.

Søkeportalen åpner 17.april

  • Via søkeportalen rapporterer bedriften omsetningsfall og reduserte inntekter. Formelen beregner hvor stor kontantstøtte du får
  • For å få støtte må bedriften dokumentere et omsetningsfall på minst 30 % pr måned, sammenlignet med samme måned i 2019. For mars holder det med et omsetningsfall på 20%
  • Søkeportalen vil ha informasjonsstøtte og call-senter så du kan få hjelp hvis du trenger det
  • Revisorerklæring eller godkjenning fra en statsautoristert regnskapsfører skal ligge til grunn for tallene du presenterer
  • Tallene kryssjekkes av Skatteetaten og bankene for å luke ut bedrifter som ikke er berettiget ordningen. For eksempel at man har rettmessig betalt skatter og avgifter, har faste ansatte eller et ENK hvor innehaver har hovedinntekten sin.
  • Går søknaden merknadsfri i gjennom, får bedriften pengene automatisk på konto
  • Ved store avvik under kryssjekk vil søknaden bli avslått og gå til manuell behandling

Kontantstøtteordningen gjelder alle skattepliktige foretak i Norge, med noen unntak. Beløp under kr 5000 vil ikke bli utbetalt. Det blir også satt et maks tak på 3 millioner kroner, -noe høyere for konsern.

Straffeansvar for uriktige opplysninger

Kontantstøtteordningen er basert på stor grad av tillit og er en «mini-selvangivelse» som gjør deg som søker ansvarlig for korrekte opplysniger. Gir du ukorrekte opplysninger, er du strafferettslig ansvarlig. Det blir risikobaserte kontroller underveis.

Reduser kostnader og vis moderasjon

Myndighetene uttrykker et sterkt ønske om at enhver bedrift må gjøre det de kan for å redusere faste kostnader på egenhånd – i tillegg til å søke kontantstøtteordningen. Myndighetene oppfordrer også bedriftene til å vise moderasjon med tanke på lederlønninger og utbytte.

Trenger du hjelp?

Vi i Telemark Næringshage jobber tett på næringslivet rundt oss og hjelper bedrifter med informasjon og veiledning.

Trenger du hjelp med din bedrift? Vår tjeneste er gratis, kontakt oss!