Dato: 16. mars, 2020

Sjekk likviditeten

 • Hvor mye virksomheten din har på konto og hvor stor bufferkontoen er
 • Hvor lenge virksomheten kan holde driften i gang?

Stortinget har vedtatt

 • Underskudd kan tilbakeføres mot fjorårets beskattede overskudd
 • Styringsrenten er satt ned, og det er nå opp til bankene å redusere sine renter
 • Bankene har buffer til å være mer fleksible på lån
 • Statlig lånegaranti på 50 milliarder spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter.
 • Obligasjonsfond til de største bedriftene på 50 milliarder.

Finn ut hvem du bør permittere 

Husk at permitteringer kan være et grep som kan hindre at bedriften må avvikle virksomheten. 

 • Arbeidstakere får full lønn i 20 permisjonsdager. 
 • Arbeidsgiver betaler kun de første to dagene. Staten dekker etter dette.
 • Det er også forslag om å oppheve ventedager fra permittering til dagpenger.
 • All arbeidskraft som ikke er strengt nødvendig under krisen, bør permitteres.
 • Har virksomheten leveranser det er realistisk å møte, beholder du de ansatte som kan sikre at leveranser skjer. Vurder om det er bedre økonomisk å utsette leveranser.
 •  Daglig leder kan også vurdere å permittere seg selv opp mot 100 %

Få utsettelse på avdrag og faste kostnader Kontakt banken og få kontroll på lånesituasjonen, f.eks. muligheter for avdragsutsettelser og rentefrie tilbakebetalinger. 

 • Faste utgifter. Hvilke poster kan gjøres noe med? (strømleverandør og andre større faste utgifter)
 • mva innbetaling. Mulig den utsettes/senkes
 • forskuddsinnbetalinger på skatt. Mulig utsatt til 1.mai
 • Innovasjon Norge ser i skrivende stund på lån og garantiordninger
 • Regjeringen utsetter innbetaling av arbeidsgiveravgift 15. mai 

Skaff deg en oversikt over kostnadsbildet de neste tre og seks månedene  

FHI anslår at pandemien når høyeste punkt i Norge mellom april og oktober. 

 • Se på budsjett og likviditet i et lengre perspektiv og definer utslagsgiverne
 • Hva kan du gjøre for å demme opp? Noen sikrer hjemlevering, andre gjør nettsalg, flytter avtaler frem i tid, – kan noe utsettes fremfor å kanselleres?
 • Hva vil skje når pandemien er over?
 • Det er sannsynlig at forbrukere er lite mottagelige for markedsføring på nåværende tidspunkt, vurder å spare midler til markedsføring til restriksjoner begynner å lettes.