Få oversikt over status i regnskapet

  • Finn ut hvor lenge kan dere holde driften igang slik situasjonen er nå

Finn ut hvor du kan du kutte kostnader

  • Reduser lønnskostnader så mye som mulig. Vurder å permittere ansatte og deg selv.
  • Sjekk om du kan utsette leiekostnader på lokaler, kontorer, maskiner, biler og ansatte. 
  • Si opp eller frys abonnementer
  • Skaff deg oversikt over hvilke kostnader som vil fortsette å løpe
  • Kontakt banken og hør om du kan få avdragsutsettelser for bedriften og kun betale renter i en periode

Vurder prognosene for bedriften

Se på hvordan inntektssituasjonen vil se ut de neste månedene dersom dagens situasjonen vedvarer.

  • Lag en scenarioanalyse med best case og worst case, og lag tilhørende likviditetsbudsjett for scenarioene.
  • Finn ut om du har behov for tilført kapital, og eventuelt hvor mye.