Vurder faren for smitte blant dine ansatte

Husk at du som arbeidsgiver skal risikovurdere faren for smitte blant dine ansatte.

Folkehelseinstituttet har råd om hva ansatte skal gjøre hvis de selv eller deres nærmeste blir syke.

Skaff deg en oversikt over regnskapssituasjonen

Kontakt regnskapsføreren din hvis du ikke har oversikt selv. Hvor mye har du på konto?

  • Hvordan er likviditeten? Hvor lenge kan du holde driften i gang med det du har på konto nå?  
  • Skaff en oversikt over inntekt- og kostnadsbildet de nese seks månedene
  • Hva kan du redusere eller utsette?

Permitteringer

  • Hva er behovet for arbeidsinnsats, hvor mange av de ansatte kan du permittere?
  • Er det bedre å permittere alle og utsette leveransene?