Vi har gleden av å kunne invitere til et spennende og høyaktuelt kurs i IKT-sikkerhet. Vi i Telemark Næringshage har selv fått kjenne på hva konsekvensene med et angrep kan være. IKT-sikkerhet blir stadig viktigere, og er noe alle bedrifter bør ha kjennskap til. Gjennom deltagelse på kurset vil din bedrift stå styrket i møte med dagens digitale utfordringer. 

 

Silje Aakre fra NC-Spectrum er ansvarlig for det faglige innholdet i kurset. Hun har fullført en doktorgrad, og har særlig kompetanse og engasjement for temaet. 

 

Les mer om Silje og hennes kunnskapsområde: 

Cyberrisiko har fått stor oppmerksomhet i samfunnet gjennom digitale angrep, falske nyheter, svindel, feil og hybride trusler. Likevel oppleves digital risiko ofte som noe «svevende». Noe vi har problemer med å forutse konsekvensene av, forstå og håndtere. Jeg er interessert i hvordan vi kan gjøre digital risiko noe mer håndfast, øke forståelsen og i større grad håndtere. Gjennom et nærings-ph.d.-prosjekt i NC-Spectrum og i samarbeid med handelshøgskolen ved Nord universitet har jeg i 2018-2022 fullført en doktorgrad om dette temaet.

Gjennom kurset vil Silje informere hvilke trusler som finnes, hvordan din bedrift kan utsettes for angrep, og hva konsekvensene av et angrep kan være. Videre blir det redegjort for hvordan din bedrift kan sikre seg mot angrep. Det vil bli tatt utgangspunkt i virkelige og dagsaktuelle eksempler. 

 

Dato:   torsdag 24. November 

Tid:      09:00 – 12:00

Sted:    Kviteseid Næringshage, Kviteseidgata18, 3850 Kviteseid 

 

Agenda for dagen: 

09.00               Mingling og kaffe 

09.15               Velkommen v/Telemark Næringshage  

09.30               Faglig gjennomgang v/ NC-Spectrum 

10.15               Pause

10.30                Faglig gjennomgang v/ NC-Spectrum            

11.15               Mingling og enkel servering 

12.00               Avreise

 

Pris for målbedrifter 900 kr per deltaker. 

Pris for andre bedrifter 1500 kr per deltaker.

 

Vi har fortsatt ledige plasser og forlenger påmeldingen til innen onsdag 23. november

Påmelding på mail til post@telemarknh.no med antall deltakere fra din bedrift.