Publisert 20.03.2020

Regjeringa etablerar i dag ein statsgaranti for lån til små og mellomstore bedrifter. Ordninga skal hjelpe verksemder med likvidetsmangel som følge av koronakrisa og gjeld 

  • berre verksemder som allereie har banklån
  • berre opptak av nye lån i perioden frå dags dato til 1. juni 2020
  • ei låneramme på inntil 50 millionar kroner

Hovedkilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/garanti–og-laneordninger-for-bedre-likviditet-i-bedriftene/id2694273/