I februar 2019 inviterte Telemark Næringshage, i samarbeid med blant annet Vest-Telemarkrådet, til lokalmatsamling for produsenter og reiselivsbedrifter i Telemark.

Smaken av Telemark 

Samlingen markerte avslutningen på to forprosjekt: Berekraftig lokalmat og reiseliv i Fjell-Telemark og Identitet og historie på menyen – servering av lokalmat på og rundt Telemarkskanalen. 

Samlingen var den første kalt Smaken av Telemark, og er en del av Telemark Næringshage sin strategi om å støtte og skape mangfold blant produsenter av lokalmat i vår region. Målet vårt er bidra til å fremme matopplevelser som en betydelig del av vår region som destinasjon. Gjennom årlige samlinger med  Smaken av Telemark som tema,  skal vi også  inspirere unge kokker til å sette lokalmat på menyen.

 

flatbrød fra morgedal

Samlingen dreide seg om å bringe lokalmat til bords og samle reiselivet rundt opplevelsen av mat fra Telemark.

Lokalmatprodusentene hadde søndag ettermiddag salgsmesse på hotellet, som var åpent for publikum. Over de to neste dagene deltok de i workshoper med ekspertkokkene Bodil Nordjorde, Tore Namstad og Christer Berens, og lagde mat av lokale råvarer – som produsentene selv bragte til bords.

Vårt team, Thomas Berstad, Guro Mæland og Margit Haukvik, navigerte arrangementet med stødige hender.