fbpx Skip to content

Temadag Kapital og Kompetanse 18 august

Temadag: Kapital og Kompetanse Telemark Næringshage i samarbeid med Norsk Forskningsråd, Innovasjon Norge og Telemark Utviklingsfond inviterer til arrangement for bedrifter. Tidspunkt: 18.august kl 09.30 – 12.00 (enkel servering) Adresse:
Les mer

Et samlet rådgiverteam spredt over hele fylket

Denne strukturen gir deg tilgang til utviklingsrådgiving der du er, og samtidig tilgang på spesifikk kompetanse fra rådgivere i hele vårt nettverk.
Les mer

Vi øker tilgangen på rådgivere for reiseliv og kreative næringer i Vestfold og Grenland

Gill er engasjert hos oss for å kunne gi deg tilgang på direkte utviklingsrådgiving. På den måten vil du få mulighet til å bygge opp din unike forretningsmodell basert på miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.
Les mer

Har din bedrift ambisjoner om grønn vekst og lønnsomhet?

FRAM er et utviklingsprogram for bedrifter i distriktskommunene i Agder, Vestfold og Telemark som har mål om en langsiktig utvikling i en bærekraftig retning.
Les mer

2021 – Året da rekordmange bedrifter fikk hjelp til omstilling

2021 går mot slutten og vi ser tilbake på året som spennende, givende, utfordrende og hektisk.
Les mer

Endelig kan vi tilby rådgivning til bedrifter i Grenland og Vestfold også!

Vi har jobbet mye med koronarammede næringer i distriktet, og nå viderefører vi dette til byregionene.
Les mer

Vi er sertifisert Miljøfyrtårn

Vi skal redusere vårt miljøavtrykk
Les mer

Håvards tilbakeblikk på to år som leder

Utvikling starter med mennesker som har tro på at det finnes nye og bedre måter å løse ting på
Les mer

Lill Susan blir dr. Lill når hun nå skal forske på reiselivet

Benevelsen «reiselivet som økosystem» indikerer starten på et nytt paradigme i verdens tredje største eksportnæring.
Les mer

Vi oppretter egen reiselivsavdeling

På grunn av stor etterspørsel fra aktørene innenfor opplevelsesnæring og lokalmat, ønsket vi å opprette en egen reiselivsavdeling i Telemark Næringshage.
Les mer

Studietur til Andøya Space

Som tredje nasjon i verden, skøyt Norge opp sin første rakett i 1962 fra det som nå er Andøya Space, Norges eneste operative romsenter. Vi har ledet studietur for en av våre målbedrifter.
Les mer

Telemark Næringshage satser på nettverk

Ved å samle rådgivere i et nettverk over hele regionen, får bedrifter tilgang på ulik spisskompetanse til ulike behov. Slikt blir det gode resultater av.
Les mer

Annerledesåret 2020

2020 har vært et annerledes og utfordrende år, men det har også gitt oss mange muligheter, nye prosjekter, gode løsninger og nye samarbeid. For oss i Telemark Næringshage har det vært et hektisk år, med stor aktivitet og etterspørsel etter våre tjenester.
Les mer
viser_en_oversikt_over_kragerø

Destinasjonen Kragerø og morgendagens reiseliv

Sommeren er over og morgendagens reiseliv skal defineres
Les mer

Tiltak fra Siva

Fritak for egenandel for målbedrifter som er rammet av koronapandemien
Les mer

10 kriseråd til ledere av små og mellomstore bedrifter

89,7% av alle virksomhetene i landet har mindre enn 10 ansatte
Les mer

Korona: Tips til håndtering av virksomheten under krisen

Hvordan redusere kostnader
Les mer

Korona: Hvordan håndtere bedriftens økonomiske utfordringer?

Kort oversikt over viktige vurderinger for bedriftsledere i møte med dagens situasjon.
Les mer

Korona: Hvordan få kontroll på virksomheten i en uoversiktlig situasjon

Som arbeidsgiver har du ansvar for å vurdere smittefaren blant de ansatte
Les mer

Start Opp Vest-Telemark

Etablerertjenesten Vest-Telemark har byttet navn til Start Opp Vest-Telemark.
Les mer

Vi er big business, faktisk!

Mangfold i næringslivet er avgjørende for fremtidig suksess.
Les mer