fbpx

Vil du jobbe med bedriftsutvikling i Telemark Næringshage?

Vil du jobbe med bedriftsutvikling og være med å utvide den nye avdelingen vår på Notodden?
Les mer

Finn ut kor mykje kontantstøtte du kan søke om

Prøv kompensasjonskalkulatoren som samarbeidspartnaren vår Soly, har utvikla
Les mer

Kontantstøtteordningen

Oppsummering av pressekonferansen om kontantstøtteordningen 02.04.2020.
Les mer

Tiltak frå Innovasjon Norge og Siva

Nye betingelsar for tilskot, lån og garantiar frå Innovasjon Norge og fråfall av eigenandel på tenester frå Siva
Les mer

Eigne bestemmelsar for enkeltpersonforetak

Organisasjonsforma di avgjer kva ansvar, rettighetar og plikter du har
Les mer

Staten gjev kontantstøtte til verksemder og enkeltpersonføretak

Regjeringa forslår ei ordning der staten dekker ein del av dei faste kostnadane til verksemder som har ein betydeleg nedgang i omsetninga grunna koronautbrotet.
Les mer

10 kriseråd til leiarar av små og mellomstore verksemder

89,7% av alle verksemdene i landet har mindre enn 10 tilsette.
Les mer

Kompensasjonsordninger for bedrifter

Regjeringen etablerer «kontantstøtte» for rammede bedrifter. Ordningen vil trygge arbeidsplasser slik at folk har en jobb å komme tilbake til. Dette er nødhjelp til bedrifter som har kostnader de ikke kommer unna.
Les mer

Bransjeråd for reiselivet

Samla informasjon for reiselivet, som er særleg hardt ramma av koronakrisa.
Les mer

Oppsummering av dei viktigaste tiltaka i krisepakka

.
Les mer

Lån til små og mellomstore bedrifter for å komme over kneika

Gjeld berre bedrifter som allereie har banklån
Les mer

Korona: Tips til håndtering av virksomheten under krisen

Hvordan redusere kostnader
Les mer

Korona: Hvordan håndtere bedriftens økonomiske utfordringer?

Kort oversikt over viktige vurderinger for bedriftsledere i møte med dagens situasjon.
Les mer

Korona: Hvordan få kontroll på virksomheten i en uoversiktlig situasjon

Som arbeidsgiver har du ansvar for å vurdere smittefaren blant de ansatte
Les mer

Vil du bli en del av vårt team?

Vil du jobbe med bedriftsutvikling og bli vår nye kollega? I Telemark Næringshage får du mulighet til å forme din egen arbeidshverdag og jobbe med det du liker og kan best.
Les mer

Start Opp Vest-Telemark

Etablerertjenesten Vest-Telemark har byttet navn til Start Opp Vest-Telemark.
Les mer

Vi er big business, faktisk!

Mangfold i næringslivet er avgjørende for fremtidig suksess.
Les mer

2019 – et hektisk, spennende og fremgangsrikt år

2019 har vært et hektisk, spennende og fremgangsrikt år for Telemark Næringshage.
Les mer

En leders reise

"Det er viktig at vi selv har bredde i egen kompetanse, og økonomisk styrke for å kunne hjelpe andre"
Les mer

Tidtilmeir

Det siste halve året har me jobba hardt med vårt nye prosjekt, #Tidtilmeir.
Les mer
flatbrød fra morgedal

Lokalmatsamling

I samarbeid med mallom anna Vest-Telemarkrådet ba me i februar 2019 inn til ei samling for produsentar og reiselivsbedriftar i Telemark.
Les mer