Telemark Næringshage er de små- og mellomstore bedriftenes utviklingspartner. Er du fersk gründer med en god idè eller del av en etablert bedrift som er klar for å ta et steg videre? Vi har de rette verktøyene, enten det dreier seg om å oppnå økt lønnsomhet, sette fart på utvikling eller bidra til støtte for innovasjon. For oss er det viktigste at din bedrift skal vokse. 

Våre tjenester skal være tilgjengelige for våre kunder der de er, og vi skal være tilgjengelige i hele regionen. For oss er det viktig å tilby bred kompetanse og god kunnskap rettet mot det som gir våre kunder best nytte. Dette gjør vi ved å gi våre kunder èn-til-èn-rådgivning, ved å jobbe i team, eller ved hjelp av eksterne rådgivere fra vårt rådgivernettverk

Telemark Næringshage skal bidra med den manglende kompetansen som bedriftene trenger for å skape bærekraftig vekst i regionen. Basert på kundens behov, skal vi være rådgiver og veileder, skape nettverk for deling av kompetanse og bidra til arenaer for innovasjon. 

Sammen skaper vi bærekraftig utvikling.

Besøksadresse til Telemark Næringshage: Kviteseidgata 18, 3850 Kviteseid.

Vår miljøprofil

Vi er sertifisert Miljøfyrtårn og ønsker å redusere vårt miljøavtrykk. Det skal vi gjøre gjennom å 

  • skape trygge og sikre arbeidsplasser, slik at vi på beste måte tar vare på helse, miljø og sikkerhet for de som jobber i Telemark Næringshage
  • dyrke positive holdninger og tiltak blant de ansatte i forhold til miljø og bærekraftig utvikling
  • være en pådriver for bærekraftig utvikling i møte med bedrifter og samarbeidspartnere
  • ivareta de krav og pålegg som lovverk og styresmakter gir oss
  • sørge for at arbeidstakere hos oss får både opplæring og instruksjoner som er nødvendig for deres arbeid
  • legge til rette for et godt arbeidsmiljø som fremmer trivsel og godt humør. Dette er et felles ansvar
  • arbeide for et rent og ryddig miljø, både i våre lokaler og uteområdet
  • møte våre gjester med en god miljøprofil i trygge omgivelser