fbpx Skip to content

Telemark Næringshage satser på nettverk og har tatt initiativ til å koordinere et samlet rådgivertilbud – en nodestruktur – for hele regionen. Ved å samle rådgivere fra hele regionen i et nettverk, får bedriftene lokal tilgang på ulik spisskompetanse til ulike behov, i tillegg til at vi gjør næringshageprogrammet tilgjengelig for bedrifter i hele regionen.

Selv om nodene er lokalisert rundt omkring i regionen, ønsker vi å kunne bruke rådgivernes kompetanse på tvers av lokasjonene og gjerne i samarbeid med hverandre.

Midt-Telemark og Nome Utvikling

Midt-Telemark og Nome Utvikling er en av Telemark Næringshages noder. De er et kommunalt næringsselskap og bistår gründere og oppstartsbedrifter så vel som etablerte bedrifter.

Hellandtunet forsknings- og næringssenter,
Kyrkjevegen 6,
3800 Bø i Telemark
Se hjemmesiden her.

Kontaktperson: Ann Kristin Ødegård

 

Drangedal Næringshage

I Telemark Næringshages node i Drangedal, finner du Erik Helstad. Han er utdannet siviløkonom og har lang erfaring med bedriftsutvikling og ledelse. I tillegg har han jobbet mye med etablering av nye virksomheter innenfor mange ulike bransjer og kursvirksomhet i samarbeid med Innovasjon Norge. Noden i Drangedal har knyttet til seg flere bedrifter og mange av dem er knyttet til reiselivet.

Drangedalsveien 3301,
3750 Drangedal

Kontaktperson: Erik Helstad

 

Fyresdal Næringshage

På vegne av Fyresdal Næringshage leverer Olav og Kristin fra Silva Consult AS rådgivning innen næringshageprogrammet for bedrifter i Fyresdal. Olav og Kristin har lang erfaring innen bedrifts- og samfunnsutvikling og har spisskompetanse innen bioøkonomi. De bistår også bedrifter regionalt og nasjonalt med prosjektutvikling og -ledelse, nettverksbygging, selskapsledelse og styrearbeid.

Klokkarhamaren 6,
3870 Fyresdal

Se nettsiden til Silva consult og Fyresdal Næringshage.

Kontaktperson: Olav Veum

Kontaktperson: Kristin Vedum

 

Notodden

Thomas er ansatt i Telemark Næringshage og jobber med å utvikle en node på Notodden. Noden er lokalisert i Hydroparken på Notodden og er et samarbeid med Industriinkubatoren Proventia. Noden er samlokalisert med Notodden Utvikling AS, og en rekke andre små og mellomstore bedrifter.

Heddalsveien 11, 
Hydroparken bygg 90, 
3674 Notodden

Kontaktpersoner: 
Thomas Åmot 

Tlf: 472 35 952Send e-post