Over flere år har vi jobbet med å utvikle vårt rådgivningstilbud til bedrifter i distriktskommuner i Telemark. Det har vi lykkes godt med og funnet en god modell for. Nå har vi også fått muligheten til å ta dette videre i et pilotprosjekt i Grenland og Vestfold, hvor vi kan gi èn-èn rådgivning til bedrifter. I første omgang gjelder tilbudet for særlig koronarammede næringer, som i dette prosjektet er bedrifter innen reiseliv, opplevelser og kreativ næring.

Vi har inngått et spennende samarbeid med Gründernettverket. Sammen hjelper vi deg å utvikle din bedrift, samtidig som vi deler av vår kompetanse og nettverk.