I 2018 startet Telemark Næringshage arbeidet med å koordinere et samlet rådgivertilbud og styrke samarbeidet mellom virkemiddelaktører i tidligere Telemark fylke. Ved å samle rådgivere i et nettverk over hele regionen, får bedrifter tilgang på ulik spisskompetanse til ulike behov. Dette har skapt økt verdi for bedriftene vi bistår, og styrket samarbeidet med de fagmiljøene som allerede eksisterer i kommuner og fylket.   

Nå har vi rådgivere i 7 lokasjoner i fylket. Noen steder har vi egne ansatte, mens andre steder har vi knyttet til oss andre fagmiljøer. Selv om vi alle er knyttet til et fast kontor, er vi på ingen måte stedsbundet. Det er kompetansen vår som bestemmer hvor vår ferd skal gå. Vi setter oss gjerne i bilen og besøker deg og din bedrift, eller vi kan invitere dere til oss. Det viktigste for oss, er at dere får den hjelpen dere trenger. 

Vi har i samarbeid med Industriinkubatoren Proventia, ansatt to nye rådgivere, som skal jobbe 50 % hos oss og 50 % hos Proventia. Slik skal vi koble industribedrifter sømløst mellom næringshageprogrammet og inkubatorprogrammet

Ved at Thomas Åmot og Petter Skaraas også er en del av Proventia, får vi en forlenget arm inn i ytterligere et miljø med kompetanse innen næringsutvikling, spesielt myntet på gründerbedrifter. Det er ingen tvil om at nettverket vårt blir betydelig større når vi samarbeider med flere, store aktører i fylket, og det setter både vi og bedriftene vi har kontakt med stor pris på. 

Nye lokaler i Øst-Telemark 

Til våre nye lokaler i Hydroparken på Notodden, har vi ansatt Thomas Åmot, som sammen med Margit Haukvik, skal hjelpe bedrifter med utvikling og vekst, samt å bidra til å skape nye arbeidsplasser. 

Thomas Åmot har lang erfaring fra et stort, internasjonalt selskap, og har sin bakgrunn fra olje- og gass-sektoren. Fremover skal han bistå bedrifter i regionen med deres utviklingsprosjekter, og slik skape nye og bærekraftige arbeidsplasser. 

Thomas kan hjelpe bedrifter med:

 • Salg 
 • Tilbud 
 • Analyser 
 • Innkjøp 
 • Logistikk og lager 

 

Økt satsning i nedre del av fylket 

Nå er det ikke bare bedrifter i distriktskommuner som har tilgang på utviklingsrådgivningen vår! Vi ønsker også å samarbeide og skape nettverk i mer urbane strøk, som Grenland og Vestfold. Derfor har vi ansatt Petter Skaraas og Stine Lunde. 

Både Petter og Stine har erfaring fra HR og ledelse, og ønsker å utvikle dette fagområdet ytterligere. De jobber nå med å utvikle et konsept for lederstøtte til små- og mellomstore bedrifter, som vi håper mange bedrifter i regionen vil dra nytte av. 

Petter Skaraas er lokalisert på Herøya i Porsgrunn. Han har lang erfaring som operativ leder, og har de siste årene jobbet som salgsdirektør. Petter har et bredt nettverk i industrien i Norge.

Petter kan hjelpe bedrifter med:

 • Salg og salgsstrategi 
 • Ledelse og motivasjonspsykologi 
 • Strategi 
 • Teknologi
 • Ledercoach 
 • Ledermentor

Stine Lunde er lokalisert i Grenland. Hun har de siste årene jobbet mye med utvikling av reiselivsbedrifter, og vil komplementere reiselivsavdelingen i Telemark Næringshage. I tillegg har Stine erfaring med team- og prosjektledelse på tvers av avdelinger, og hun ønsker å få opp bevisstheten rundt hvordan man utøver ledelse og hvorfor den rollen er så viktig for både medarbeidere og bedriftens utvikling. 

Stine kan hjelpe bedrifter med: 

 • Lederstøtte 
 • Kompetansekartlegging 
 • Rekruttering
 • Strategiprosess 
 • Utvikling av bedriftskultur 
 • Systemer for personalhåndtering