Tema: Kapital og Kompetanse

Her kan du møte Innovasjon Norge, Telemark Utviklingsfond, Forskingsrådet og Regionalt forskingsfond til en samtale om dine behov.
Gi oss en tilbakemelding til Telemark Næringshage innen mandag 08.09 på hvem du kunne tenke deg å møte ved å sende en e-post til post@telemarknh.no.

Dette har tidligere vært et et populært tilbud så vi anbefaler å melde fra så raskt som mulig.

 

Tidspunkt: 12.september kl 10.00 – 14:30
Adresse: Telemark Næringshage, Kviteseidgata 18 3850 Kviteseid

 

Velkommen til Kviteseid!