Det siste halve året har vi jobbet hardt med vårt nye prosjekt, #Tidtilmeir. Det er mange som ønsker å kombinere bosted, fritid og karriere med det gode liv på landet, mens kompetansebedrifter sitter på spennende stillinger, som ofte ikke blir utlyst.

Linken mellom disse, er at det hele tiden er ei søken etter «det rette» og «den rette».

#Tidtilmeir presenterer historier fra attraktive bedrifter i vår region, som skal gi inspirasjon til å søke kontakt med bedriftene. #Tidtilmeir er et rekrutteringsprosjekt som handler om livsbalanse – Work Life Balance. Klarer vi å formidle bedriftenes behov gjennom historier, slik at nysgjerrige hitflyttere tar sjansen?