Publisert 02.04.2020

Siva legger til rette for raskere hjelp til virksomheter

Situasjonen vi nå har i næringslivet er dramatisk og rammer små og mellomstore bedrifter særlig hardt. I denne krisen er det avgjørende at innovasjonsselskapene kan opprettholde sin drift med et godt tjenestetilbud som kan støtte virksomgeter over hele landet. 

Det er derfor et mål å mobilisere og forsterke Siva-strukturen slik at virksomheter raskt får hjelpen de trenger for å overleve koronapandemien. 

Tiltak fra Siva:

  • krav om 25% eigenandel bortfaller for bedrifter som er rammet av koronapandemien og som har en avtale med en næringshage eller inkubator
  • økt rådgiverkapasitet for å hjelpe næringslivet

Kan slippe egenfinansieringen (siva.no)