Energitilskuddsordning til næringslivet 

Stortinget har vedtatt en midlertidig søknadsbasert energitilskuddsordning, hvor formålet er å bistå strømintensive virksomheter med å omstille seg i lys av de høye strømprisene.  Ordningen skal administreres av Enova SF.


Du finner en videogjennomgang av betingelsene for støtteordningen her.


Tilskuddsordningen skal dekke deler av strømintensive virksomheters strømkostander, samt stimulere til investeringer for energibesparende tiltak. Regjeringens vedtak innebærer at tilskuddet til næringslivet gjennom ordningen skal beregnes ved en tilskuddsmodell med to støttetrinn. Støttetrinn 1 omfatter strømavhengig tilskudd, og støttetrinn 2 omfatter både strømavhengig tilskudd og investeringstilskudd for energitiltak. 

Alle målbedrifter kan få tilbud om individuell oppfølging. Telemark Næringshage kan hjelpe med følgende: 

       Informasjon om energitilskuddsordningen så langt 

       Redegjøre for de økonomiske og juridiske rammene for tilskuddsordningen 

       Kartlegge om din bedrift kvalifiserer til tilskuddsordningen 

       Bistand med energikartlegging og eventuelle energibesparende tiltak 

       Bistand med søknadsskriving når ordningen åpner 

 

Er dere ikke er målbedrift, men ønsker å undersøke om dere kan bli det? Ta kontakt med oss!