Vi deler kunnskap med hverandre og våre kunder. Det skaper resultater.

Håvard ser tilbake på to år som leder i Telemark Næringshage:

– Da jeg kom til Telemark Næringshage, kom jeg til et miljø som var levende engasjert i utvikling. Som rådgiver og senere leder ble jeg omgitt av kollegaer som hadde mye kunnskap og kompetanse på ulike fagområder. Jeg kom inn i en kultur der vi setter bedriftene og kundenes behov i sentrum. Med stor tillit fra Siva, Vestfold og Telemark fylkeskommune og kommunene i Vest-Telemark stod vi foran en vekstperiode. Vi valgte å satse på å vokse gjennom å dele kompetanse, sier Håvard.

Som eneste Siva-operatør av Næringshageprogrammet i fylket, har vi et stort ansvar for å kunne hjelpe bedrifter som vil skape. Bedrifter som vil skape arbeidsplasser, nye tjenester, nye produkter og innta nye markeder. Bedriftene vi møter er veldig ulike, og deres mål og veien deres dit er ofte veldig forskjellig. Vår rolle er å møte dem der de er. Vi skal komme med innspill, innsikt, og når vi får det til, inspirasjon. For å klare dette må vi også være ulike. Vi er rådgivere med erfaring fra reiseliv, industri, helsetjenester, kreative næringer, markedsføring, økonomi m.m., men med en ting til felles. Vi liker å dele av vår kunnskap. Vi deler med hverandre og med kundene våre, og det skaper resultater.

To år med sterk vekst i antall målbedrifter og økt tilstedeværelse i fylket

De to siste årene har vi doblet antallet målbedrifter, vi har ansatt flere nye rådgivere, og i hovedkontoret i Kviteseid flytter vi snart inn i nye og større lokaler. Vi er til stede på 7 lokasjoner i fylket sammen med mange gode partnere. Nå er vi i ferd med å utvikle tilbud og partnerskap i byregionene og Vestfold-delen av fylket, for å bistå bransjer som har vært særlig ramma av pandemien.

Dette har vi gjort gjennom en tid som har vært krevende for veldig mange. Det har vært vanskelig for bedrifter å håndtere nedstenging og restriksjoner, men mange har benyttet unntakstiden til å tenke nytt. Da har vi vært der på telefon og på teams, og når vi kunne, ansikt til ansikt for å veilede og gi råd.

Utvikling starter med mennesker som har tro på at det finnes nye og bedre måter å løse ting på

– For meg har det vært spennende, lærerikt og meningsfullt å kunne være leder i en organisasjon som har tro på utvikling. Utvikling skjer på så mange ulike plan og i ulike faser. Ofte er utvikling krevende, og man møter sine egne begrensninger, men ved å komme gjennom utfordringene, skaper man vekst. 

– Utvikling starter med mennesker som har tro på at det finnes nye og bedre måter å løse ting på – og utviklingen lykkes når man velger å dele kunnskap og kompetanse for å møte utfordringene på veien, avslutter Håvard, som nå skal jobbe videre med næringsrettet forskningskompetanse i samarbeid med Telemark Næringshage og NC-Spectrum.