Telemark Næringshage er eit knippe menneske med allsidig bakgrunn, saman dannar me eit team med over 40 års erfaring innan næringsutvikling. 

Me jobbar tett på bedrifter over heile Telemark innanfor våre fagfelt, gjerne i felleskap – noko som gjer at du ofte blir kjent med fleire av oss.

Elin Andresen

Elin Andresen

Administrator og husvert
Helena Gjersund

Helena Gjersund

Seniorrådgjevar
Thomas Berstad

Thomas Berstad

Seniorrådgiver reiseliv og mat
Per Olav Lindalen

Per Olav Lindalen

Seniorrådgjevar
Margit Haukvik

Margit Haukvik

Bedriftsrådgjevar
Guro Mæland

Guro Mæland

Seniorrådgjevar

Framleis i vekst

Eirik Håskoll Næss er dagleg leiar i Telemark Næringshage. Sidan oppstarten i 2012 har verksemda vokst frå ein tilsett til nå åtte fulltidstilsette – og er framleis i vekst.
Eirik meiner eit ungt og ekspansivt miljø er viktig for å halde posisjon som ein av fylkets sterkaste regionale aktørar.

– Me sel tenestene og kompetansen vår og er avhengige av dyktige og engasjerte medarbeidarar som utfyller kvarandres fagfelt. Reiseliv, bygg og anlegg, gründerskap, rekruttering og digitalisering er nokre av våre største fagfelt – og vi har alltid plass til deg som kan utfylle teamet vårt. 

Les artikkelen «Ein verdsvandt fysioterapeut frå flatda

Me ser etter deg som..

… brenn for gründerskap, og likar at det skjer ting 
… har tru på utvikling i heile Norge 
… forstår korleis verdiar skapas, og ynskjer å tilføre noko til kundane dine
… likar å tenkje nytt og annleis, og brenn for å drive utvikling i ditt fagfelt
… ser moglegheiter heller enn utfordringar, og evner å setje dei ut i livet