Vestfold og Telemark Fylke har lang tradisjon for reiseliv og håndtering av tilreisende og gjennomreisende. Destinasjonen har et mangfoldig ressursgrunnlag og et bredt spekter av aktører innenfor det som tilsammen blir helhetlige reiselivsprodukter.

Grunnlaget for å opprette egen reiselivsavdeling i Telemark Næringshage var stor etterspørsel fra aktørene innenfor opplevelsesnæring og lokalmat. Vi så det som fornuftig å dreie leveranser mot reiseliv og destinasjonsutvikling, noe vi gjør for individuelle bedrifter og i nettverksamarbeid.

Hos oss får bedriften tilgang på et bredt fagnettverk og kompetansemiljø. Vi har markedsledende kunnskap om operativ drift og marked. Ved å jobbe tett med bedriftene kan vi gå dypt inn i drift og operativ gjennomføring, salg- og marked, organisasjon og HR, kvalitet, strategi og utvikling. Alt er basert på sosial,- økonomisk og miljømessig bærekraft.

Vi er et knippe rådgivere med komplimenterende spisskompetanse, og enda flere om vi kobler på nodenettverket vårt.

Som målbedrift hos oss får du tilgang på utstrakt samarbeid på tvers av næring og offentlige aktører om felles strategiske mål, kvalitetsprodukt som enkeltaktør i en destinasjon og forståelse av bærekraftige prioriterte markeder utifra en felles oppfatning av ressursgrunnlaget.

Våre ansatte tilknyttet Reiselivsavdelingen er Thomas, Guro og Lill. Selv om de nå jobber ut fra en egen avdeling, samarbeider de daglig og tett med de andre rådgiverne i Telemark Næringshage – både i reiselivet og i andre bransjer.