Telemark Næringshage AS (TNH) er et godt etablert konsulentselskap med spesielt god portefølje innen teknologi, reiseliv og lokalmat. 

TNH er et knippe mennesker med allsidig bakgrunn, og sammen danner vi et team med lang erfaring innen næringsutvikling.

Vi jobber tett på bedrifter over hele Telemark innenfor våre fagfelt, gjerne i fellesskap – noe som gjør at kunden ofte blir kjent med flere av oss.

Klikk på hjemmesiden vår for å lese mer om oss som jobber i Næringshagen.

Alle har vi ulik tilnærming på hvordan vi jobber mot bedriftene. Fellesnevneren er at vi raskt kartlegger behovene i bedriften, slik at vi kan tilby den kompetansen som utløser bærekraftig vekst. For å løse den oppgaven bruker vi hverandres erfaring og kunnskap på tvers av bransjer og ansvarsområder.

Vi har stor frihet til å dyrke hva vi synes er spennende å jobbe med, men vi tar ansvar for å skaffe eget arbeid og sikre vår egen inntjening.

Læring og deling er viktig i vår bedriftskultur, så vi hjelper hverandre.

Hvem er du som vil jobbe med oss?

For oss er det viktig at du vil bidra inn i vår bedriftskultur.

Vi tenker at du har god teft for å se muligheter og løsninger for flere bransjer og at du er ivrig og fokusert. Du vet hvordan du gjør bruk av nettverk, og opprettholder relevante kontakter.

Kanskje har du bakgrunn innenfor økonomi, kreativ næring, innovasjon, digitale medier, produksjon eller markedsføring?

Det er ikke så viktig hvilken bakgrunn du har, så lenge du brenner for nytenkning innenfor ditt fagfelt og vil dele det.

Hvis du har utdanning på høyere nivå er det fint, men vi verdsetter også operativ erfaring veldig høyt.

Det viktigste er at du, som oss, tar ansvar for hva du synes er spennende å jobbe med, samt din egen faktureringsgrad. Vi spiller på lag for å nå våre felles mål, og samarbeider på prosjekter der det er naturlig.

Særlig ser vi at mange bedrifter har behov for rådgiving på bruk av web og digitale forretningsmodeller.

Du forstår vår kombinerte rolle som privat aktør og formidler av Virkemiddelapparatet.

Vi er en inkluderende arbeidsplass, og har tenkt å dra nytte av å spille på lag med deg i lang tid fremover.

Betingelser

  • 3-årig prosjektstilling i 100% med god mulighet for forlengelse.

Vi kan diskutere stillingsprosent hvis du har behov for det.

  • Kontorsted er i næringshagebygget i Kviteseid.
  • Vi jobber i hele fylket og er mye ute hos bedriftene, eller hos samarbeidspartnere. Derfor må du ha egen bil, og sertifikat.
  • Reisekostnader dekkes etter statens satser.
  • Normal arbeidstid hos oss er mandag-fredag kl. 08.00-16.00. Det er av og til behov for arbeid på andre tidspunkt, men vi har gode ordninger for fleksitid.
  • Vi har fokus på god balanse mellom arbeid, familie og fritid. 
  • Lønn og tiltredelse etter avtale.
  • 3 måneders prøvetid.
  • Søknadsfrist 19. mars 

Hvis du tror dette er noe for deg, vil vi gjerne høre mer om hvordan du kan bidra hos oss.

 

Med bakgrunn i koronakrisen vi opplever i Norge, vil vi måtte avvente fortløpende intervju og beslutninger til vi har mer oversikt over situasjonen. Vi ønsker likevel at du søker som normalt, og håper du forstår at vår behandlingstid vil være noe lenger enn ønsket.

 

Om arbeidsgiveren

Vi opererer i hovedsak innenfor disse tre programområdene:

Siva Næringshageprogram – Vi er Vestfold og Telemarks eneste forvalter av Sivas Næringshageprogram. Med statlig støtte kan vi bistå bedrifter med kompetanse til utvikling.
TNH har tatt initiativ til å koordinere et samlet rådgivertilbud for hele vår region. Vi bruker lokale ressurser og koordinerer rådgiving til bedrifter etter behov. Per i dag har TNH fire aktive noder i Telemark som leverer tjenester til bedrifter innenfor næringshageprogrammet.
Gjennom et treårig prosjekt i samarbeid med Telemark Fylkeskommune, har vi i tillegg tatt en ledende rolle i å gjøre virkemiddelapparatet i Telemark mer helhetlig og samkjørt.

Forskning og utvikling – Vi finner forskbare problemstillinger sammen med bedriftene og kobler inn utdannings- og forskningsmiljø for å løse disse.
Dette programområdet kalles Kompetansemeglertjenesten og finansieres av Vestfold og Telemark Fylkeskommune og Norges Forskningsråd.

Start-Opp – På vegne av de seks kommunene i Vest-Telemark er vi leverandør av førstelinjetjenesten, Start Opp, som er til for å hjelpe gründere fra idè til virksomhet, eller for å bistå unge bedrifter med deres utvikling. Vi har rullerende drop-in-kontor i alle kommunene annenhver uke.