Webinaret er for søkere som planlegger prosjekt hvor våre støtteordninger er aktuelle, eiere av landbruksforetak som ønsker mer informasjon om Innovasjon Norge sine ordninger og ellers alle andre interesserte. I webinaret presenteres bl.a. Innovasjon Norge sine finansielle virkemidler, vurderingskriterier, prioriteringer og hvordan søknadsprosessen foregår. 

Det skal lanseres ny søknadsløsning, og det er også gjennom landbruksoppgjøret gitt større rammer for 2023. Mer informasjon om dette i webinaret. 


Investering og bedriftsutvikling i landbruket | Facebook