fbpx

Vårt mål er å kjenne bedriften best etter bedriften sjølv

For deg som har lyst til å etablere ei bedrift

Som målbedrift kan me hjelpe deg til ein litt rimelegare pris

For deg som vil ha nytte av eit forskingsmiljø

Me koplar deg saman med våre samarbeidspartnerar når det trengs

Du får hjelp der du er, me er tilgjengeleg over heile fylket


Saman skapar me vekst i Telemark

KVA ME FÅR TIL

Me leiger ut lokale til kurs og møter

Me legg til rette for sterk og berekraftig utbygging og utvikling i heile landet vårt

Våre samarbeidspartnarar