fbpx

KORONA

r oppgave under krisen
For å koordinere innsatsen og raskt få oversikt over situasjonen, samarbeider vi nå med næringssjefene i kommunene, andre næringshager og våre samarbeidspatnere.

Sammen kartlegger vi hvordan hver enkelt bedrift står i denne vanskelige situasjonen og kontakter bedrifter direkte på telefon eller e-post. De som ønsker veiledning får det kostnadsfritt.

KONTAKT
Alle våre rådgivere er tilgjengelig på telefon >

MØTEROM OG LOKALER
Våre lokaler er stengt for publikum inntil videre

ARRANGEMENTER
Alle arrangementer er utsatt på ubestemt tid. Har du meldt deg på, kontakter vi deg når vi vet mer om situasjonen.

For deg som har lyst til å etablere ei bedrift

Som målbedrift kan me hjelpe deg til ein litt rimelegare pris

For deg som vil ha nytte av eit forskingsmiljø

Me koplar deg saman med våre samarbeidspartnerar når det trengs

Vårt mål er å kjenne bedriften best etter bedriften sjølv

Me leiger ut lokale til kurs og møter

Me legg til rette for sterk og berekraftig utbygging og utvikling i heile landet vårt

Du får hjelp der du er, me er tilgjengeleg over heile fylket


Saman skapar me vekst i Telemark

Våre samarbeidspartnarar