fbpx

Lurar du på om ditt prosjekt kan ha nytte av eit forskingsmiljø? 

Me ser etter gode utviklingsmoglegheiter for din bedrift og bistår deg med å finne ekstern Forskings- og Utviklingskompetanse (FoU) enten det er regionalt, nasjonalt eller internasjonalt.

Slik tilrettelegg me for at du lettare skal kunne søkje om prosjektmidlar.

Tenesta er ein del av Forskningsrådet og Telemark Fylkeskommune si satsing på auka bruk av FoU-aktivitet i spesielt reiseliv- og teknologibedrifter i Telemark. Du betalar ingenting for vår veiledning. Les meir om kompetansemegling her.

Ta kontakt for veiledning

«Alt for å finne det sannes mysterium - dèt er den ekte forskers kriterium"

- Henrik Ibsen