fbpx

Har du lyst til å starte eigen verksemd, eller har du ein god idé og eit uforløyst potensiale, men ikkje veit kor du skal begynne? Start Opp Vest-Telemark hjelper deg med korleis du kan gå frå idé til ny verksemd.

I Vestfold og Telemark har alle kommunane ei gratis fyrstelinjeteneste. I Vest-Telemark er det Telemark Næringshage som leverar Start Opp tenesta på vegne av kommunane. Me er fyrste kontakt for deg som har lyst til å etablere ei bedrift i Vinje, Tokke, Fyresdal, Kviteseid, Seljord og Nissedal kommune. Me kan og hjelpe deg som er i oppstartsfasen eller deg som har ein verksemd med eit utviklingspotensiale.

Margit Haukvik har det daglege ansvaret for tenesta, og er ofte den fyrste kontakten du møter. Når du kontaktar oss, finn me den rådgjevaren i vårt team som er best egna til å hjelpe deg, avhengig av kva du ynskjer hjelp til. Deretter finn me eit passande tidspunkt og avtalar eit møte. Me kan gjennomføre møter fysisk eller i digital form – det er opp til deg.

Når me møtast fyrste gong, fortel du om idéen din. Me har ulike verktøy tilgjengeleg, slik at me kan hjelpe deg å konkretisere din idé. Du treng ikkje ha konkrete planar klare når du kontaktar oss. Det er nok at du har ein god idé og eit ynskje om å etablere eigen verksemd. Me er her for å hjelpe deg med å ta ein ting av gongen i riktig rekkefylgje, som å finne ut kor du skal begynne, kva det er viktig å hugse på, kva du treng å undersøke vidare og kven du bør kontakte. Me har eit stort nettverk og kan koble deg saman med mogelege samarbeidspartnarar.

Me jobbar som veiledarar for oppstartsverksemder i fleire ulike bransjar. Det betyr at me ikkje sit med fasitsvar, men me kan koble deg med andre som har spisskompetanse på dei felta me ikkje har. Vårt mål er at du skal få ein best mogeleg oppstart for din bedrift i Vest-Telemark, gjennom at me hjelper deg på vegen med å utvikle din idé og gje deg eit godt grunnlag til å ta gode slutningar.

Telemark Næringshage og Start Opp Vest-Telemark er ein del av Start Opp Telemark. Dette er eit nettverk som hjelper oss å samarbeide med veiledere i andre regionar og med verkemiddelapparatet, slik at me kan gje eit best mogeleg tilbod til våre gründerar. 

Telemark Næringshage AS er leverandør av Start Opp Vest-Telemark
Kviteseidvegen 18, 3850 Kviteseid
Telefon: 95 42 73 15
Epost: margit.haukvik@telemarknh.no

«Det har eg aldri prøvd før, så det trur eg sikkert at eg kan klare»

- Astrid Lindgren